Telegraf - elektronický časopis Fakulty informatiky a managementu UHK

Telegraf

čtrnáctideník ze života Fakulty informatiky a managementu
číslo 12/2006, vyšlo 16.11.2006

Obsah čísla:

 1. eLearning 2006

  Ve dnech 7. až 9. listopadu  2006 se konal již 7. ročník odborného semináře eLearning 2006 a tradiční soutěž eLearning. Seminář a soutěž eLearning pořádala společně Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a sdružení EUNIS-CZ za podpory sdružení EUNIS-SK, Národního centra distančního vzdělávání v Praze a východočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci.

 2. Povídání s panem profesorem Gavalcem

  V pondělí 6. listopadu 2006 byl prezidentem republiky ve velké aule Karolina jmenován profesorem v oboru Aplikovaná matematika Martin Gavalec, dosavadní docent Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu UHK.  Požádali jsme pana profesora o rozhovor. 

 3. Čestné uznání studentům za mimořádné aktivity

  Rektorka Univerzity Hradec Králové doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., udělila při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii Čestná uznání celkem dvaceti studentům všech tří fakult za příkladnou reprezentaci Univerzity Hradec Králové v akademické i neakademické veřejnosti.

 4. Jste zvědaví, co se dělo v sekci Virtuální univerzity, interuniverzitní studium?

  V sychravém odpoledni 9. listopadu 2006 zasedli účastníci v pořadí již 7. odborného semináře eLearning, který pořádala Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové ve spolupráci se zájmovým sdružením EUNIS-CZ a s Národním centrem distančního vzdělávání v Praze, v posluchárně A5 k diskusi nad tématy virtuální univerzity a interuniverzitní studium.

 5. Návštěva z University of Hull

  Naše fakulta dlouhodobě spolupracuje s anglickou University of Hull. V rámci programu Sokrates/Erasmus probíhají výměny studentů a učitelů, dále mají naši studenti možnost získat bakalářský titul BA.

 6. Finančníci z praxe přednáší studentům

  Ve čtvrtek 2.11.2006 se konala na učebně B 9 v budově FIM další zajímavá přednáška významného manažera z finanční sféry. V hodinách výuky předmětu Mezinárodní ekonomika ji přednesl pan Petr Karel, Ph.D. – vrchní ředitel GE Money Bank, a.s.

 7. Prezentace zahraničních studentů - Taiwan

  V úterý 31.10. 2006 se konala další z prezentací zahraničních studentů. Tentokrát jsme se měli možnost dozvědět více o Taiwanu. Prezentaci taiwanských  studentů považuji za jednu z nejzdařilejších, kterou jsme zatím měli možnost vidět.

 8. Zveme Vás..

  Vybíráme pro Vás z listopadových akcí fakulty. Jste srdečně zváni!


 
redakční rada: Ing. Věra Palánová, doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
© 2005 Fakulta informatiky a managementu