Telegraf - elektronický časopis Fakulty informatiky a managementu UHK

Telegraf

čtrnáctideník ze života Fakulty informatiky a managementu
číslo 7/2011, vyšlo 14.11.2011

Obsah čísla:

 1. VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ HIT KARIÉRA

  V úterý 1. listopadu 2011 se v prostorách Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové uskutečnil již čtvrtý ročník veletrhu pracovních příležitostí HIT kariéra.

 2. Den evropských projektů na UHK

  V úterý 1. listopadu 2011 proběhlo na UHK několik akcí pod souhrnným názvem Tvořivá a otevřená univerzita.

 3. eLearning 2011

  Po dvanácté byla Univerzita Hradec Králové místem, kde se na začátku listopadu setkávají odborníci zabývající se možnostmi využití ICT ve vzdělávání.

 4. City&Guilds na IDV FIM UHK střediskem roku 2011

  Začátkem listopadu tohoto roku bylo akreditované centrum City and Guilds Institutu dalšího vzdělávání FIM UHK vyhlášeno jako jedno z nejlepších center v České republice.

 5. Kurzy a přednášky pořádané v rámci projektu INKOV

  Milí kolegové, čtenáři fakultního časopisu Telegraf, naposledy jsem vás v červnu informovala o průběhu Letní školy „Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy“.

 6. Modrá fakulta - správná volba

  Modrá fakulta - správná volba je název již tradičního setkání studentů, kteří mají zájem o některý ze studijních pobytů na zahraničních univerzitách, které Fakulta informatiky a managementu UHK  svým studentům nabízí.

 7. Testování nanečisto - Cambridge ESOL

  Dne 20.10 2011 se konalo v prostorách univerzity „testování nanečisto“ v rámci přípravy studentů k cambridgeským zkouškám.

 8. Bootcamp ve Wroclavi zaměřen na cloudovou technologii VCL

  Možná již víte, že Fakulta informatiky a managementu UHK získala jako první univerzita v ČR status Kompetenčního centra společnosti IBM.

 9. Co vyžaduje trh práce od absolventů informatických oborů?

  Co vyžaduje trh práce v České republice od absolventů ICT oborů VŠ? Tak zněl název jedné z přednášek konaných v úterý 1. listopadu 2011 v prostorách Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v rámci již tradiční HIT kariéry.  Toto téma prezentoval doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

 10. EBC*L - nově

  V rámci Týdne vzdělávání dospělých 2011 v Královéhradeckém kraji se dne 9. 11. 2011 konal v prostorách FIM UHK seminář firmy EuroProfis s.r.o.

 11. Velice praktická revoluce

  Povinné praxe byly v rámci managementu cestovního ruchu na Univerzitě Hradec Králové dlouhou dobu ošklivým káčátkem.

 12. Leadership for Future Leaders

  Britská obchodní komora (British Chamber of Commerce) organizuje sérii přenášek na univerzitách a vysokých školách v ČR pod názvem Vision Z -"Leadership for Future Leaders".

 13. Cesta z UHK na Internationales Hochschulinstitut Zittau

  Dne 10. 11. 2011 se konala  na FIM UHK prezentace týkající se navazujícího magisterského studia na IHI Zittau.

 14. Přeživší jsou již v pořádku zpět v Hradci Králové

  Letos v říjnu proběhl již osmý Survival weekend pořádaný studentskou organizaci ESN Buddy System HK. Tentokrát se konal u vodní nádrže Rozkoš u České Skalice. 

 15. Bez hrůzostrašného kostýmu ani krok!

  Potkali jste dne 31. října 2011 večer v MHD španělsky, francouzsky či jiným jazykem mluvící čarodějnice, kostlivce nebo další nadpřirozené bytosti?

 16. Publikační novinky

  Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. * Mobilní přístupy v informačních systémech *  Vydání první * Náklad 200 * 2011, Hradec Králové * Vydalo nakladatelství Gaudeamus UHK jako svou 1097. publikaci * ISBN 978-80-7435-156-3

 17. Zveme Vás...

  Letos se již tradiční studentská konference Student Business Forum 2011 uskuteční ve čtvrtek 1.12.2011 v prostorách Fakulty informatiky a managmentu v posluchárně J1.


 
redakční rada: Ing. Věra Palánová, doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
© 2005 Fakulta informatiky a managementu