Telegraf - elektronický časopis Fakulty informatiky a managementu UHK

Telegraf

čtrnáctideník ze života Fakulty informatiky a managementu
číslo 4/2011, vyšlo 04.05.2011

Úvod do ASP.NET

V úterý 26. dubna 2011 se v rámci výuky předmětu Optimalizace webových aplikací uskutečnila přednáška Úvod do ASP.NET. Tuto přednášku vedl absolvent naší fakulty, ing. Tomáš Půža z firmy Dobré weby.

Přednášející nejprve objasnil základní pojmy týkající se filozofie ASP.NET. V průběhu přednášky byly vysvětleny nejen základy do ASP.NET, ale i potřebné souvislosti. Ke každé části měl přednášející připravenu praktickou ukázku, kde jsme mohli vidět nejen ukázky kódů, ale i prostředí Visual Studia a Internet Information Server.

Celá přednáška byla vedena zajímavým a profesionálním způsobem a byla proložena praktickými tipy z praxe. Jsem přesvědčen, že přednáška byla přínosná a zajímavá pro všechny zúčastněné. 

Filip Rubáček

 

Článek byl zobrazen 1184x.


 
redakční rada: Ing. Věra Palánová, doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
© 2005 Fakulta informatiky a managementu