Telegraf - elektronický časopis Fakulty informatiky a managementu UHK

Telegraf

čtrnáctideník ze života Fakulty informatiky a managementu
číslo 7/2011, vyšlo 14.11.2011

Den evropských projektů na UHK

V úterý 1. listopadu 2011 proběhlo na UHK několik akcí pod souhrnným názvem Tvořivá a otevřená univerzita.

Společným znakem přednášek, workshopů a prezentací byly dva důležité a navzájem související aspekty akademické aktivity, a to tvůrčí a vědecká činnost a následné využití výsledků v nejrůznějších oblastech praktického života. Na vědeckou činnost a praxi jsou rovněž zaměřeny projekty Fakulty informatiky a managementu financované z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci akce „Den evropských projektů“, která probíhala od 9 do 12 hodin v prostorách Objektu společné výuky, dostala také naše fakulta možnost ve svém stánku oslovit svými aktivitami veřejnost a studenty, kteří tvoří početnou cílovou skupinu pro mnohé z projektů.

V současné době je na FIM realizováno 5 vlastních projektů financovaných z OP VK částkou přesahující 55 mil. Kč. Jedná se o projekty REFIMAT a FIM-INO zaměřené na inovaci studijních programů, projekt INKOV zacílený na vědu, výzkum a vývoj. Pod zkratkami CESKLAPES a SMAŽ se skrývají projekty zaměřené na vytvoření nového efektivnějšího systému praxí a stáží pro studenty oborů Management cestovního ruchu a Sportovní management. Vzdělávání dospělých v oblasti počítačové gramotnosti je cílem projektu RIKVD. Četné a intenzivní kontakty s ostatními českými univerzitami dokládá několik partnerských projektů (MEPKIT, TTM, CEPIN), v rámci kterých se FIM podílí na zvýšení vzájemné spolupráce mezi vysokými školami, vědecko-výzkumnými pracovišti a podnikatelským sektorem či podporuje studentské aktivity v tuzemsku i zahraničí. Internacionalizace FIM je podpořena dvěma mezinárodními projekty - Vital Mind a E-Plot, realizovanými díky finančním prostředkům 7. rámcovému programu.

Každému, kdo se u stánku FIM prvního listopadového dne zastavil, byly přehlednou formou posterů poskytnuty základní informace o projektových činnostech. Příchozí studenti z partnerských středních škol se zajímali rovněž o možnosti studia na FIM, konkrétní dotazy však nejčastěji směřovaly na oblast praxí v oborech Management cestovního ruchu a Sportovní management a inovující se výuku matematiky na FIM v rámci projektu REFIMAT. Akademičtí pracovníci se se zájmem seznamovali s vědeckými aktivitami projektu INKOV, který nabízí zapojení jedinců a týmů FIM UHK do mezinárodních sítí a projektů ve výzkumu a vývoji.

Vizuální podobu stánku FIM podpořily poutavé fotografie z nejrůznějších projektových činností. Zajímavou tečkou v multimediální prezentaci pak bylo video k projektu Vital Mind, které přiblížilo průběh aktivit zaměřených na trénink a testování kognitivních schopností seniorů za pomoci moderních technologií.

Anna Hovorková

 

Článek byl zobrazen 799x.


 
redakční rada: Ing. Věra Palánová, doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
© 2005 Fakulta informatiky a managementu