Telegraf - elektronický časopis Fakulty informatiky a managementu UHK

Telegraf

čtrnáctideník ze života Fakulty informatiky a managementu
číslo 2/2006, vyšlo 16.02.2006

Aktivity Buddy Systemu

byly náplní několika zajímavých reportáží některých minulých vydání Telegrafu, kde jste měli možnost poznat, o čem vlastně Buddy System je a co je posláním "badíků".

Pro neznalé - "Badíci" jsou dobrovolníci z řad našich studentů, kteří pomáhají zahraničním studentům v prvních dnech jejich studia na univerzitě začlenit se do běžného studentského života a vypořádat se s odlištnostmi, které s sebou samozřejmě pobyt kdekoli v zahraničí nese.

Protože však čeští studenti, dle svých možností a schopností, jednoho dne studia na univerzitě ukončí a odcházejí, či jsou jinak příliš vytíženi, hledá Buddy System do svých řad nové členy. Chcete-li si tedy zdokonalit cizí jazyk, poznat studenty z celého světa, dozvědět se o studiu v zahraničí a zároveň pomoci zahraničním studentům - kontaktujte Buddy System.

Redakce

 


 
redakční rada: Ing. Věra Palánová, doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
© 2005 Fakulta informatiky a managementu