Telegraf - elektronický časopis Fakulty informatiky a managementu UHK

Telegraf

čtrnáctideník ze života Fakulty informatiky a managementu
číslo 2/2006, vyšlo 16.02.2006

Zveme vás...

 

  • na přednášku s názvem prof. Ing. Valtra Komárka, DrSc. „Ekonomika období transformace 90. let“ , která se spolu s následnou besedou uskuteční ve čtvrtek dne 23. února 2006 od 10:00 hodin v posluchárně A5 Objektu společné výuky. 
  • na divadelní představení "Dentální rapsódie", které se koná dne 24. 2. 2006 se v atriu objektu společné výuky UHK. Vstupné pro studenty je 30,- Kč. Více informací v pozvánce.


 
redakční rada: Ing. Věra Palánová, doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
© 2005 Fakulta informatiky a managementu