right

Konference Znalosti 2006

Hradec Králové, 1. - 3. 2. 2006

Nacházíte se na stránkách konference Znalosti 2006.
V současné době jsou k dispozici základní informace o konferenci:

Konference Znalosti 2006 je pátou ze série konferencí Znalosti konaných dosud v Praze (2001), Ostravě (2003), Brně (2004) a Staré Lesné (2005).
Hlavním cílem této konference je vytvoření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech získávání, zpracovávání, zpřístupňování a managementu znalostí.

Konferenci Znalosti 2006 organizují:

 • Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • Centrum pre informačné technológie, FEI TU Košice
 • VŠB - TU Ostrava

Konference se koná na půdě Fakulty informatiky a managementu, Univerzity Hradec Králové. (plán místa konání najdete zde)

Hlavními, ale ne výlučnými tématy konference Znalosti 2006 jsou:

 • Objevování znalostí v databázích
 • Získávání a reprezentace znalostí od experta
 • Vyhledávání informací, textové a multimediální databáze
 • Zpracování přirozeného jazyka, extrakce informací z textu
 • Management znalostí, včetně aspektů firemní praxe
 • Znalostní systémy
 • Strojové učení
 • Značkovací jazyky, znalostní anotace dokumentů
 • Znalostní ontologie a další konceptuální modely
 • Sémantický web, webové a gridové služby
 • Znalostní gridy
 • Multi-agentní technologie

Odborný program konference zahrnuje:

 • pozvané prednášky domácích i zahraničních odborníků
 • tutoriály
 • panelovou diskusi
 • vybrané příspěvky
 • sekci posterů
 • prezentace výzkumných projektů

Důležité termíny:

 • Podání abstraktů navrhovaných příspěvků: 5.9.2005
 • Podání plných verzí navrhovaných příspěvků: 12.9.2005
 • Vyrozumění o přijetí/odmítnutí příspěvků: 24.10.2005
 • Podání posterů a prezentací výzkumných projektů: 7.11.2005
 • Vyrozumění o přijetí/odmítnutí posterů a prezentací výzkumných projektů: 28.11.2005
 • Dodání finálních (camera-ready) verzí příspěvků: 12.12.2005
 • Termín konání konference: 1.-3.2.2006

Programový výbor konference Znalosti 2006

 • Ján Paralič, TU Košice, předseda
 • Roman Barták, MFF UK Praha
 • Mária Bieliková, STU Bratislava
 • Petr Berka, VŠE Praha
 • Radim Bělohlávek, UP Olomouc
 • Ivan Bruha, McMaster University, Hamilton, Kanada
 • Peter Dolog, University of Hannover, Nemecko
 • Jiří Dvorský, VŠB-TU Ostrava
 • Martin Džbor, Open University, Milton Keynes, UK
 • Jan Hajič, UK Praha
 • Marek Hatala, Simon Fraser University Surrey, Kanada
 • Ladislav Hluchý, ÚI SAV Bratislava
 • Petr Hujňák, Per Partes Consulting, Praha
 • Dušan Húsek, UI AV ČR Praha
 • Jiří Ivánek, ÚTIA AV ČR Praha
 • Karel Ježek, Západočeská univerzita, Plzeň
 • Petr Jirků, UK Praha
 • Radim Jiroušek, ÚTIA AV ČR Praha
 • Zdeněk Kouba, FEL ČVUT Praha
 • Stanislav Krajči, UPJŠ Košice
 • Michal Krátký, VŠB-TU Ostrava
 • Miroslav Kubát, University of Miami Coral Gables, FL, U.S.A.
 • Marián Mach, TU Košice
 • Vladimír Mařík, FEL ČVUT Praha
 • Peter Mikulecký, Univerzita Hradec Králové
 • Ludmila Mládková, VŠE Praha
 • Pavol Návrat, STU Bratislava
 • Richard Papík, UK Praha
 • Ján Paralič, TU Košice
 • Michal Pěchouček, FEL ČVUT Praha
 • Jaroslav Pokorný, UK Praha
 • Daniela Ponce, Univerzita Hradec Králové
 • Jan Rauch, VŠE Praha
 • Tomáš Sabol, TU Košice
 • Vilém Sklenák, VŠE Praha
 • Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava
 • Vojtěch Svátek, VŠE Praha
 • Jana Šarmanová, VŠB-TU Ostrava
 • Jan Šefránek, UK Bratislava
 • Milan Šimůnek, VŠE Praha
 • Olga Štěpánková, FEL ČVUT Praha
 • Peter Vojtáš, UPJŠ Košice
 • Zdeněk Zdráhal, Open University, Milton Keynes, UK
 • Jaroslav Zendulka, VUT Brno
 • Jana Zvárová, EuroMISE, ÚI AV ČR Praha
 • Filip Železný, FEL ČVUT Praha
 • Jan Žižka, FI MU Brno

Stálý řídící výbor

 • Jan Rauch, VŠE Praha, předseda
 • Ján Paralič, TU Košice
 • Jaroslav Pokorný, MFF UK Praha
 • Lubomír Popelínský, FI MU Brno
 • Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava
 • Vojtěch Svátek, VŠE Praha
 • Olga Štěpánková, FEL ČVUT Praha
right_bottom