right

Tutoriál "Topic Maps"

Jirka Kosek

Abstract

Cílem tutoriálu je uvést posluchače do problematiky Topic Maps. Topic Maps (mapy témat) jsou mezinárodní standard pro reprezentaci a sdílení znalostí. V praxi se nejlépe uplatňují pro organizování rozsáhlých zdrojů informací a jsou tak technologií, která se nasazuje při implementaci informačího managementu, managementu znalostí nebo v knihovnách. V poslední době, kdy roste potřeba na organizování stále většího množství informací, jsou mapy témat velice dobrou technologií pro zvládnutí problému.

Úvodní část tutoriálu seznámí posluchače se základními pojmy jako jsou témata, vztahy a výskyty témat. Poté se zaměří na problematiku identifikace témat a předmětů, což je důležité zejména při výměně a slučování map témat.

Pozornost bude věnována i vysvětlení jednotlivých standardů z oblasti Topic Maps. Zejména standardního formátu XTM a referenčního (TMRM) a datového modelu (TMDM). Seznámíme se i s jazyky pro dotazování nad mapami témat (TMQL, Tolog) a pro definici omezení nad mapou (TMCL). Zmíněny budou i atraktivní témata jako vizualizace map a jejich slučování v distribuovaném prostředí. Na závěr provedeme stručné srovnání Topic Maps s technologiemi sémantického webu.

right_bottom