right

Panelová diskuze

Diskutující:

 • prof. Molnár - Univerzita T. Bati ve Zlíně (moderátor panelu)
 • ing. Vejlupek - firma TOVEK
 • ing. Straka - firma TOVEK
 • ing. Špingl - firma GMC Marketing
 • ing. Marc - ČVUT Praha

Otázky panelové diskuze:

 1. Co to je Competitive Intelligence - CI?
 2. Jaké informační technologie se specificky využívají v CI?
 3. Jaké znalosti a vlastnosti by měl mít profesionál v CI?
 4. Co nabízí SCIP (Society of CI Professionals) Czech pro vzdělávání CI profesionálů?
 5. Jaký je současný stav CI v ČR?
 6. případně ukázka praktické aplikace CI v podnikatelském klastru Omnipack
right_bottom