right

Bankovní spojení pro úhradu poplatku

Banka: Česká národní banka

Číslo účtu: 1832511/0710

SWIFT: CNBACZPP

IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0183 2511

Variabilní symbol: 0276000605

right_bottom