right

Přijaté příspěvky

Postery:

Seřazeno dle jména prvního z autorů

Využitie atribútovo orientovanej indukcie na zlepšenie výsledkov zhlukovej analýzy

František Babič

Medicínská data a jejich analýza (data mining)

Ladislav Beránek

Znalostní strategie pro znalostní management

Vladimír Bureš

Užití grafických struktur při práci s texty

Jiří Jelínek

Vizualizace textových dat pomocí grafů

Jiří Jelínek, David Kunčar, Jiří Přibil

Possible Interpretations of Binary Factor Analysis

Aleš Keprt

Příprava dat pro clickstream analýzu

Tomáš Kliegr

Agent Architecture based on Semantic Knowledge Model

Michal Laclavik, Zoltan Balogh, Emil Gatial, Ladislav Hluchy

Gentzen-like formal system for generating theories in description logic

Alena Lukasová

O význame slovných druhov pre klasifikáciu dokumentov v slovenskom jazyku

Marián Mach

Management znalostí pro inteligenci prostředí ve znalostní ekonomice

Peter Mikulecký

Implicitní znalosti v relačních modelech a jejich odkrývání topologickou analýzou pojmových map

Karel Mls

TL - Komplexní komunikační jazyk pro MAS

Jaroslav Müller

Textmining in the Grid Environment

Martin Sarnovský

Algebra of Approximate Pattern Matching Problem

Václav Snášel, Marian Mindek

First considerations for applying AI techniques in LISp-Miner extension

Sebastian Schutte

OntoFarm: testování nástroju sémantického webu pomocí paralelních ontologií

Ondřej Šváb, Vojtěch Svátek

Privacy Preserving Data Mining

Ondřej Výborný

right_bottom