right

Důležité termíny

Podání abstraktů nabízených příspěvků 5. 9. 2005
Podání plných verzí nabízených příspěvků 12. 9. 2005
Vyrozumění o přijetí/odmítnutí příspěvků 24. 10. 2005
Podání posteru a prezentace výzkumných projektů 7. 11. 2005
Vyrozumění o přijetí/odmítnutí
posteru a prezentace výzkumných projektů
28. 11. 2005
Dodání finálních verzí příspěvků 12. 12. 2006
Termín konání konference 1. - 3.2. 2006
right_bottom