right

Pokyny pro autory

Příspěvek musí dodržet definované styly a požadovaný počet stran. V případě příspěvku zaslaných v rtf či doc formátu, pošlete i ps či pdf soubor vašeho příspěvku, aby bylo možné zkontrolovat skutečný vzhled textu. Pokud příspěvek zašlete pouze v rtf či doc formátu, techničtí redaktoři pdf soubor vygenerují a zašlou vám jej pro kontrolu. V případě příspěvků napsaných v systému TeX, zašlete kromě pdf či ps souboru vašeho textu i zdrojové texty a soubory obrázků. Při větším počtu souborů než jeden zabalte všechny soubory do zip archívu. Pro zaslání finální verze příspěvku využijte webové rozhraní, které jste použili již pro zaslání nabízených příspěvků.

Obsah
 • Podání nabídek a finálních verzí všech forem příspěvků
 • Nabídka na vybraný příspěvek
 • Prezentace výzkumného projektu
 • Poster
 • Příspěvek do Industriální sekce
 • Společný formát finálních verzí všech forem příspěvků
 • Prezentační nástroje
Podání nabídek a finálních verzí všech forem příspěvků
 • Pro finální podobu příspěvků je nutno použít styl LNCS (viz odst. Společný formát finálních verzí všech forem příspěvků na této stránce). Doporučuje se využít tento styl již pro nabízenou verzi.
 • Pro zaslání je nutné použít WWW formulář dostupný v položce menu Zaslání příspěvku
Nabídka na vybraný příspěvek
 • Abstrakt nabídky na vybraný příspěvek v rozsahu max. 500 slov je třeba zaslat do 5. 9. 2005.
 • Plnou verzi nabídky na vybraný příspěvek je třeba zaslat do 12.9.2005.
 • O přijetí nebo odmítnutí nabídky budou autoři vyrozuměni do 28.11.2005.
 • Finální verzi vybraného příspěvku je třeba zaslat do 12.12.2005.
 • Rozsah vybraného příspěvku ve sborníku je 8 až 12 stran.
 • Délka prezentace vybraného příspěvku je 20 až 30 min (včetně diskuze).
Prezentace výzkumného projektu
 • Plnou verzi nabídky příspěvku o výzkumném projektu je třeba zaslat do 7.11.2005.
 • Finální verzi přijatého příspěvku o výzkumném projektu je třeba zaslat do 12.12.2005.
 • Maximální rozsah příspěvku ve sborníku jsou 4 strany. Prezentace výzkumných projektů mají formu 20 až 30 minutových ústních prezentací (vč. diskuse).
 • O přijetí nebo odmítnutí nabídky budou autoři vyrozuměni do 28.11.2005.
Poster
 • Plnou verzi nabídky posteru je třeba zaslat do 7.11.2005
 • Finální verzi posteru je třeba zaslat do 12.12.2005
 • Maximální rozsah posteru ve sborníku jsou 4 strany. Maximální velikost vystavovaného posteru je omezena formátem A2.
 • O přijetí nebo odmítnutí nabídky budou autoři vyrozuměni do 28.11.2005.
Příspěvek do Industriální sekce
 • Finální verzi příspěvku do industriální sekce je třeba zaslat do 12.12.2005.
 • Maximální rozsah příspěvku v Industriální sekci sborníku jsou 4 strany.
 • Délka prezentace je do 20 min. (včetně diskuze).
Společný formát finálních verzí všech forem příspěvků
 • Finální verze příspěvků se editorovi sborníků podávají ve formátu RTF, PDF, nebo PostScript stejnou cestou jako nabídky příspěvků. Pro vypracování finální podoby příspěvku je nutno použít styl LNCS (ve verzích pro LaTeX nebo jako šablona MS Word), přístupný v položce menu Styly, šablony nebo přímo na stránce Information for Authors nakladatelství Springer Verlag.
Prezentační nástroje
 • Pro ústní vystoupení bude k dispozici počítač s datovým projektorem a zpětný projektor. V prvém případě se očekává soubor s prezentací ve formátu pdf, ps či ppt. Soubory musí být na počítači v příslušné místnosti uloženy před začátkem přednáškového bloku.
right_bottom