right

Styly pro finální verzi příspěvku

Pro finální podobu příspěvku je nutno použít styl LNCS vydavatelství Springer Verlag určený pro oblast Computer Science, konkrétně verzi pro sborníky konferencí a jinné více autorské publikace. Styl je k dispozici pro LaTeX2e a Microsoft Word. Další informace naleznete na stránce Springer Verlag.

LLNCS styl:

Všechny uvedené soubory můžete získat v jednom archivu. V českých verzích stylu naleznete i ukázky pro konferenci Znalosti 2006. Pokud budete mít s uvedenými styly nějaký problém, kontaktujte člena organizačního výboru Tomáše Skopala

right_bottom