right

Přijaté příspěvky

Seřazeno dle jména prvního z autorů

Dlouhé příspěvky

Mining in Complex Medical Data -- a Case Study

Petr Aubrecht, Martin Kejkula, Petr Křemen, Lenka Nováková, Jan Rauch, Milan Šimůnek, Olga štěpánková, Monika Žáková

Towards Semantic Services Grid in Flood-Forecasting Simulations

Marian Babik, Ondrej Habala, Ladislav Hluchy

Using Algorithms of Computational Geometry for Pattern Recognition and Comparison to Support Vector Machine

Marek Bundzel,Tomáš Kasanický

Kombinácia redukcie problému a fuzzy FCA prístupu pri tvorbe konceptuálnych modelov z textových dokumentov

Peter Butka

Využití shlukování pro kompresi dat

Jiří Dvorský, Jan Martinovič, Václav Snášel

Algoritmy na vyhľadávanie najlepších k objektov bez priameho prístupu

Peter Gurský

Resolution Based Reasoning in Description Logic

Hashim Habiballa

Ferda, nové vizuální prostředí pro dobývání znalostí

Michal Kováč, Tomáš Kuchař, Alexander Kuzmin, Martin Ralbovský

Mining situations and actions from news

Luboš Popelínský a Jan Blaťák

Báze znalostí a poskytování informací pracovníkům technické podpory

Vladimír Sklenář, Martin Radvanský

Krátké příspěvky

Refinement of case retrieval for instance-based Grid service performance prediction through semantic description of input data

Balogh Z., Gatial E., Laclavík M., Hluchý L.

Aktívne učenie pre kategorizáciu textov

Peter Bednár

Efektivní marginalizace mnohadimenzionálních kompoziciálních modelů

Vladislav Bína

Visualization of cosymmetric association rules using Hasse diagrams and concept lattices

Michal Burda

Případové usuzování v expertním systému NEST

Vladimír Laš, Petr Berka

Information Retrieval from the Web Pages Emploing Classification and Clustering Methods

Kristína Machová, Valentín Maták, Peter Bednár

Využití sufixových stromů pro vylepšení vektorového dotazu

Jan Martinovič Tomáš Novosád Václav Snášel

Práce s tacitními znalostmi v České republice

Ludmila Mládková

A GUHA Style Association Mining Using Prefix Tree Data Structure

Lukáš Vlček

A comparison of two approaches to granularity modelling

Daniela Ponce

right_bottom