right

Program konference Znalosti 2006

Středa, 1. únor 2006

od 8:00 Registrace účastníků (Objekt společné výuky UHK)

Tutoriály

Sekce A (Chair: Ján Paralič)

09:00 - 10:30 Vladimír Bureš, Pavel Čech - Znalostní management na organizační úrovni

Sekce B (Chair: Václav Snášel)

09:00 - 10:30 Jirka Kosek – Topic Maps

10:30 - 11:00 Přestávka na kávu

11:00 - 12:30 Pokračování tutoriálů

12:30 - 14:00 Oběd

14:00 Oficiální otevření konference

Pozvaná přednáška (Chair: Vojtěch Svátek)

14:15 - 15:15 Martin Džbor - Evolution of the idea of the Semantic Web and its implications on practice

15:15 - 15:40 Přestávka na kávu

Paralelní sekce

Sekce A – Formální konceptuální analýza (Chair: Daniela Ponce)

15:40 - 16:10 Vladimír Sklenář, Martin Radvanský - Báze znalostí a poskytování informací pracovníkům technické podpory

16:10 - 16:40 Peter Butka - Kombinácia redukcie problému a fuzzy FCA prístupu pri tvorbe konceptuálnych modelov z textových dokumentov

16:40 - 17:00 Michal Burda - Visualization of cosymmetric association rules using Hasse diagrams and concept lattices

Sekce B – Získávání znalostí z databází (Chair: Petr Berka)

15:40 - 16:10 Petr Aubrecht, Martin Kejkula, Petr Křemen, Lenka Nováková, Jan Rauch, Milan Šimůnek, Olga Štěpánková, Monika Žáková - Mining in Complex Medical Data – a Case Study

16:10 - 16:40 Michal Kováč, Tomáš Kuchař, Alexander Kuzmin, Martin Ralbovský - Ferda, nové vizuální prostředí pro dobývání znalostí

16:40 - 17:00 Lukáš Vlček - A GUHA Style Association Mining Using Prefix Tree Data Structure

17:00 - 17:30 Přestávka na kávu

17:30 – 19:00 Panelová diskusia

Téma panelové diskuse: " Competitive Intelligence"

Moderátor panelové diskuse: prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc., Univerzita T. Bati ve Zlíně

19:30 Raut

Čtvrtek, 2. únor 2006

08:30 - 09:45 Sekce posterů

Pozvaná přednáška (Chair: Pavol Návrat)

09:45 - 10:45 Peter Dolog - Knowledge reprezentation and reasoning in personalized web-based e-learning applications

10:45 - 11:10 Přestávka na kávu

Paralelní sekce

Sekce A – Výpočty v distribuovaném prostředí (Chair: Jiří Dvorský)

11:10 - 11:40 Marián Babík, Ondrej Habala, Ladislav Hluchý - Towards Semantic Services Grid in Flood-Forecasting Simulations

11:40 - 12:10 Hashim Habiballa - Resolution Based Reasoning in Description Logic

12:10 - 12:30 Balogh Z., Gatial E., Laclavík M., Hluchý L. - Refinement of case retrieval for instance-based Grid service performance prediction through semantic description of input data

Sekce B – Získávání znalostí z textů (Chair: Vilém Sklenák)

11:10 - 11:40 Luboš Popelínský, Jan Blaťák - Mining situations and actions from news

11:40 - 11:40 - 12:00 Peter Bednár - Aktívne učenie pre kategorizáciu textov

12:00 - 12:20 Kristína Machová, Valentín Maták, Peter Bednár - Information Retrieval from the Web Pages Emploing Classification and Clustering Methods

12:30 - 14:00 Obed

Pozvaná přednáška (Chair: Ján Paralič)

14:00 - 15:00 Andreas Rauber - Mining text and music data to extract semantic concepts

15:00 - 15:30 Přestávka na kávu

Prezentace výzkumných projektů – 1. část (Chair: Ján Paralič)

15:30 - 15:50 Luděk Matyska - Enabling Grids for E-sciencE – The EU EGEE Project

15:50 - 16:10 Pavol Návrat a Mária Bieliková – Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov

16:10 - 16:30 Vojtěch Svátek – The Rainbow Project: Multiway Analysis of Website Content and Structure

16:30 - 16:50 Přestávka na kávu

Prezentace výzkumných projektů – 2. část (Chair: Luboš Popelínský)

16:50 - 17:10 Vilém Sklenák, Petr Strossa - Projekt M-CAST: vývoj vícejazyčného systému agregace informací

17:10 - 17:30 Pavel Smrž – Automatické generování vědeckých portálů

17:30 - 17:50 Petr Sojka – Workflow in the Digital Mathematics Library Project

18:00 - 18:30 Fórum praxe (v prípade dostatočného záujmu zo strany neakademických účastníkov konferencie)

19:00 Divadelní představení

Pátek, 3. únor 2006

Pozvaná přednáška (Chair: Olga Štépánková)

08:30 - 09:30 Ján Šefránek - Výpočty s neúplnými a nekonzistentnými znalosťami

09:30 - 10:00 Přestávka na kávu

Paralelní sekce

Sekce A – Teoretické principy reprezentace znalostí (Chair: Vojtěch Svátek)

10:00 - 10:30 Peter Gurský - Algoritmy na vyhľadávanie najlepších k objektov bez priameho prístupu

10:30 - 11:00 Marek Bundzel,Tomáš Kasanický - Using Algorithms of Computational Geometry for Pattern Recognition and Comparison to Support Vector Machine

11:00 - 11:20 Vladislav Bína - Efektivní marginalizace mnohadimenzionálních kompoziciálních modelů

11:20 - 11:40 Daniela Ponce - A comparison of two approaches to granularity modelling

Sekce B – Data – informace – znalosti (Chair: Václav Snášel)

10:00 - 10:30 Jiří Dvorský, Jan Martinovič, Václav Snášel - Využití shlukování pro kompresi dat

10:30 - 10:50 Jan Martinovič Tomáš Novosád Václav Snášel - Využití sufixových stromů pro vylepšení vektorového dotazu

10:50 - 11:10 Vladimír Laš, Petr Berka - Případové usuzování v expertním systému NEST

11:10 - 11:30 Ludmila Mládková - Práce s tacitními znalostmi v České republice

11:45 Ukončení konference

12:00 - 14:00 Oběd

right_bottom