konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Pozvánka na soutěž a konferenci eLearning

Vážení příznivci nových forem vzdělávání,

dovolujeme si Vás pozvat na 15. ročník soutěže eLearning a na konferenci s mezinárodní účastí eLearning 2014, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 v Hradci Králové.

Konference se koná pod záštitou rektora UHK prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D.

Jednacím jazykem konference i soutěže je český, slovenský a anglický jazyk.

Pořadatelé

Logo UHK
Logo EUNIS-CZ



Důležité termíny

Soutěž

  • přihlášky do soutěže eLearning včetně příspěvku: 30. 9. 2014

Konference

  • odeslání konferenčního příspěvku: 30. 9. 2014
  • vyrozumění o zařazení příspěvku: 15. 10. 2014
  • konání konference 5. a 6. 11. 2014

Budeme velmi potěšeni, pokud se na konferenci setkáme s účastníky minulých ročníků a doufáme, že soutěž a konference osloví co nejširší okruh odborníků v oblasti eLearningu.
Věříme, že se nám opět podaří vytvořit pracovní a přátelskou atmosféru.

Kontakt

Nenaleznete-li na stránkách potřebné informace nebo budete-li mít libovolný dotaz, kontaktujte nás.

Institut dalšího vzdělávání FIM

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

tel.:493331213, fax:495513251

e-mail: elearning@uhk.cz , idv@uhk.cz

 

 
technická podpora: dusan.khom@uhk.cz, © 2002-2008 Fakulta informatiky a managementu