konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Konference eLearning 2015

Univerzita Hradec Králové společně se zájmovým sdružením EUNIS-CZ si Vás dovolují pozvat již po šestnácté na konferenci s mezinárodní účastí eLearning 2015.

Konference eLearning 2015 se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 v prostorách Univerzity Hradec Králové a jako již tradičně budou v jeho rámci prezentovány vybrané produkty, které se účastní 15. ročníku soutěže eLearning.

Organizátoři vyhlašují zaměření konference na témata:

 • eLearning a mobilní technologie
 • eLearning a sociální sítě
 • eLearning ve vzdělávání dospělých
 • Inovace studijních programů s využitím eLearningu
 • Metodologie eLearningu
 • Moderní trendy eLearningu
 • Pedagogicko-psychologické aspekty eLearningu
 • Případové studie a projekty

Samostatná sekce „Vědecký výzkum a výuka jazyků“ bude zaměřena na „Možnosti a meze využití ICT v synchronní a diachronní perspektivě“.Důležité termíny:

 • odeslání abstraktu konferenčního příspěvku: 15. 9. 2015
 • vyrozumění o schválení abstraktu: do 7 dnů
 • odeslání konferenčního příspěvku: 30. 09. 2015
 • vyrozumění o zařazení příspěvku: 15. 10. 2015
 • konání konference 11. až 12. 11. 2015

 

 
technická podpora: fim.webmaster@uhk.cz, © 2002-2015 Fakulta informatiky a managementu