Den π na FIM

netradiční setkání s matematikou

Cíl akce

Cílem každoročního setkání nazvaného Den π na FIM je ukázat studentům středních škol z Hradce Králové a okolí, studentům UHK i zájemcům z řad veřejnosti, že matematika není jen suchá věda, ale má velmi poutavou historii i přitažlivou moderní podobu.

3. ročník Dne π na FIM

Letošní již třetí ročník se koná ve čtvrtek 19. 3. 2015 v kampusu Univerzity Hradec Králové Na soutoku.

Program

Přednáška s názvem „Kruh - matematika nebo mystika?“ začíná ve 14:00 hodin v posluchárně A5 Objektu společné výuky, workshopy s názvy: „π a čtverce“ a „Kde ukrývá Mandelbrot Ludolfa?“se konají v počítačových učebnách budovy FIM .

Workshop pro studenty FIM proběhne od 12:25 do 13:50 na učebně J22, registrace přes email: iva.vojkuvkova@uhk.cz.

Paralelní workshopy pro studenty SŠ se budou konat od 15:00 do 16:30 na učebnách J8 a J22, registrace SŠ studentů probíhá na školách u vyučujících matematiky, kteří zašlou do 6.3.2015 společnou přihlášku také na email:iva.vojkuvkova@uhk.cz, případně poštou.

Setkání bylo zařazeno do kalendáře akcí královéhradecké pobočky JČMF.

Shrnutí v bodech

stáhněte si letáček:pdf jpg