In4matix

Propozice

Každý projekt přihlášený do soutěže bude vyhodnocen odbornou komisí. Na základě výsledků hodnocení jednotlivých projektů bude stanoveno pořadí a budou vybrány projekty do druhého kola soutěže. Jednotliví autoři budou vyrozuměni (bude upřesněno). Ve druhém kole budou autoři vybraných projektů své práce prezentovat před odbornou komisí. Vystoupení by mělo být v rozsahu 10 až 15 minut, prezentace vypracována s využitím aplikace MS PowerPoint nebo OpenOffice.org.

V každé kategorii budou první tři místa oceněna hodnotnými cenami.

Kategorie

Účastník soutěže se může přihlásit do jedné z níže uvedených kategorií:

1. Konzultační firma

Jste konzultační firma v oblasti informačních a komunikačních technologií, která zpracovává studie na dané téma a Vaším dalším úkolem je doporučit vhodný výběr mobilního telefonu pro:

Vaším úkolem je vypracovat studii pro všechny zmíněné oblasti. Při rozhodování zahrňte Vámi vybrané mobilní telefony vyrobené (představené) v letech 2008 až 2009.

Studii vypracujte s použitím programu MS Word nebo MS Excel (případně kombinací obou). K vypracování lze použít i ekvivalenty, například OpenOffice.org.

2. Aplikace na dané téma

Vytvořte aplikaci typu Systém pro správu osobní agendy (kalendář, diář, plánovač schůzek, adresář, ...).

K vytvoření použijte libovolný programovací jazyk. Aplikaci lze zpracovat i pro mobilní telefony.

K hodnocení dodejte plně funkční aplikaci s uživatelskou dokumentací (uživatelská příručka pro ovládání aplikace a popisu funkcí aplikace). Součástí odevzdání musí být i kompletní zdrojové kódy aplikace.

Uživatelskou dokumentaci vypracujte s použitím programu MS Word nebo s využitím OpenOffice.org.

Důležité termíny

Podmínky účasti

In4matix je určen pro studenty posledních čtyř ročníků gymnázií a středních škol. Student si vybere příslušnou kategorii. Po výběru a odeslání práce nemá možnost změny. Kategorii volí student především dle svých schopností a možností, vědomostí a zájmů.

Podmínky odevzdání

Vyřešený úkol odešlete na email in4matix@uhk.cz jako jeden soubor komprimovaný programem ZIP (popřípadě GZIP). Společně s úkolem přiložte k emailu i Vaši řádně vyplněnou přihlášku (ke stažení níže).

Přihláška ke stažení

Formát MS Word 2003
Formát MS Word 2000
Formát MS Word 6.0
Formát OpenOffice.org 2.0 Writer
Formát RTF

Bez řádně vyplněné přihlášky nemůže být účastník do soutěže zařazen.