In4matix

In4matix 2010


4. ročník soutěže talentů konané pod záštitou Doc. Ing. Václava Janečka, CSc., děkana Fakulty informatiky a managementu


Hradec Králové, závěrečné kolo soutěže 26. - 27.1.2010


Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové si Vás dovoluje pozvat na 4. ročník soutěže pro střední školy In4matix – soutěž talentů. Soutěž je určena pro všechny typy středních škol a je zaměřena na hledání talentů z oblasti informatiky a managementu.


Další informace naleznete v sekci Propozice.


Partnerem soutěže je
Východočeská sekce ČSSI

ČSSI